Bitki Bazlı Gıda Sektörüne Yapılan Yatırımlarda Dev Yükseliş:

28.07.2022
Bitki Bazlı Gıda Sektörüne Yapılan Yatırımlarda Dev Yükseliş:

Araştırma şirketi Boston Consulting Group (BCG)’un 2021 yılı baz alınarak hazırladığı rapora göre bitki bazlı gıda sektörüne yapılan yatırım miktarı 5 milyon dolara yükseldi. Aynı rapora göre tüketiciler hayvansal olmayan protein ürünlerini geçtiğimiz yıllara göre daha fazla benimsemiş durumda. Bunun başlıca sebeplerinden biri bitkisel bazlı ürünlerin küresel ısınma ile mücadelede büyük rol oynaması.

 

Hızlı nüfus artışı ile giderek artan ve önü kesilmeyen küresel ısınmanın en etkin sebeplerinden birisi hayvancılık sektörü. Küresel çaptaki gıda emisyonlarının %15’inden sorumlu olan sektör, yerini bitkisel bazlı gıda sektörüne bırakmak üzere. Çünkü yapılan araştırmalara baktığımızda bitkisel gıda sektörünün karbon emisyonu, hayvancılığa göre çok daha düşük durumda. Ayrıca tüm dünyada giderek hızlanan açlık sorunun da bir çözümü.

 

Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarından toplamda 3,700’den fazla kişinin katıldığı araştırmaya göre tüketicilerin bitki bazlı et ürünleri beğendiği ve satın alma eğiliminde olduğu belirlenmiş. 2025 yılına kadar geleneksel et tüketiminin düşmeye başlayacağı ve bununla birlikte şu an sektörde %2’lik yer kaplayan bitkisel gıda sektörünün 2025 yılında %11’e yükseleceği öngörülmüş. Bu sayede 2030 yılına kadar dünya genelinde 0,85 gigaton sera gazı açığa çıkması önlenmiş olacak. Araştırmad yer alan bir diğer ilginç bilgi ise bu alanı geliştirmeye ve büyütmeye yönelik yatırımların, otomotiv sektöründe salınan sera gazını azaltmak için yapılan yatırımlardan 11 kat daha fazla sera gazı azaltıyor olması.