İstihdamdan Üretime Yeşil Ekonomi Entegrasyonu

01.02.2022
İstihdamdan Üretime Yeşil Ekonomi Entegrasyonu

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) iş birliğinde yürütülen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin gündeminde  “İstihdamdan Üretime İklim Politikalarına Entegrasyon” konusu vardı.

 

İNGEV ve İPM iş birliğinde hazırlanan ActHuman IV raporuna göre enerji, imalat, tarım, inşaat, ulaşım, hizmet ve atık yönetimi sektörleri Türkiye’nin yeşil istihdam yolculuğunda kilit rol oynarken döngüsel ekonomi, dijitalleşme, tedarik zinciri kanalı ve ikiz dönüşüm disiplinleri yaratılacak istihdamlarda büyük rol oynayacak. Temmuz ayında bir araya gelen danışma kurulu, değerlendirmeleri kapsamında Eylül ayında çalıştay gerçekleştirdi ve tartışılan konular kapsamında hazırlanan rapor ise 23 Aralık’ta basına özel Zoom toplantısında sunuldu. 

 

Rapor, yeşil istihdam konusuna demografik açıdan da yaklaşıyor. Bu kapsamda, tarım nüfusunun gittikçe yaşlanması sebebiyle gençleri bu sektöre çekecek politikalara öncelik verilmesinin altını çiziyor. Tarım dışında enerji, inşaat, turizm ve çevre hizmetleri sektörlerinde de gençlerin potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten rapor, bu gelişimin geleceğin arz ve taleplerine uygun eğitim müfredatlarıyla başarıya ulaşacağını savunuyor.

 

Türkiye’de ve dünyada yeşil politikaların değerlendirildiği raporun sonunda yeşil entegrasyon sürecinin gerçekleşmesi amacıyla dokuz öneri sunuluyor:

  1. Yeşil dönüşüm süreci ile ilgili farkındalık sağlanması
  2. Bilgi paylaşımının sağlanması için farklı paydaşların birlikte çalışmaya teşvik edildiği ağların oluşturulması
  3. Politika tasarımında mekânsal ve sektörel faktörlerin göz önünde bulundurulması
  4. KOBİ’ler, kadınlar ve gençler gibi ‘kırılgan grup’ olarak tanımlanan grupların desteklenmesi
  5. Mesleki eğitimin imajının iyileştirilmesi ve içeriğinin güncellenmesi
  6. İnovasyon ve girişimciliğin desteklenmesi
  7. Finansman kanallarının çeşitlenmesi ve finansman olanakları hakkında bilgilendirme sağlanması
  8. Teşvik, denetleme ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi
  9. Politika oluşturma ve izleme için yeşil işler ve yeşil üretim süreçlerine ilişkin istatistiklerin oluşturulması

ActHuman IV raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.